| سید مهدی سیدی |

آدم هایی که می نویسند، بیشتر فکر می کنند؛ بیشتر مطالعه می کنند و دقیق تر نگاه می کنند. افرادی که از نوشتن دور نیستند، تحلیل گران بهتری هستند؛ پس درست تر تصمیم می گیرند. افرادی که با نوشتن، انس پیدا کرده اند با تجربیات زندگی خود ارتباط عمیق تری برقرار می کنند، پس راحت تر با دیگران ارتباط می گیرند و قوی تر صحبت می کنند.

افرادی که می نویسند، در جامعه نفوذ بیشتری دارند، پس مسیر پیشرفت برای آنان هموارتر است. نوشتن یک ویژگی خلاق و منحصر به فرد است. همه ما می توانیم بنویسیم. نوشتن به سن و سال و جنسیت و سواد ربط ندارد. هیچ کسی نیست که بتواند ادعا کند من استعداد نوشتن ندارم و هیچ کسی نیست که بتواند ادعا کند من به نوشتن نیاز ندارم. این ادعا، قابل اثبات است: در جامعه امروز، نوشتن یک تکلیف همگانی است.

در جامعه امروز، نوشتن یک تکلیف همگانی است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید