| مریم آرمون |
لطفا به راحتی از ما عبورنکنید!
به مناسبت روز جهانی معلولان

می دانی امروز چه روزی است؟

روز من است!!
منی که شاید پاهایم تنم را یاری نکنند،
دستانم بامن آشتی نباشند،
اما صندلی چرخدارم یاری رسان جسم خسته ام می شود و من با افکارم دراوج زمین نه، در آسمان ها قدم می زنم، آری من عبور یک قاصدک درحوالی افکار سبزم هستم.

امروز روز من است!!
منی که سیاهی چشمانم را کمین کرده است،
اما دلم غرق در سپیدی مطلق است،
رنگ آمیزی اطرافم را با دیدگانم نمی بینم اما سیاه و سپیدی دل تان را، حس خوب و بدتان را، احساس می کنم. آری من عبور یک پرستوی سپید درحوالی سیاهی ها هستم.

امروز روز من است!!
منی که ذهنم کمی کندتر ازشما است،
اما دلی دارم که شفافیتش را با آیینه ها مثال می زنند.
آری من عبور یک نور در حوالی خاموشی ها هستم.

امروز روز من است!!
منی که بی صدا با دست ها و لبانم فریاد می زنم،
دراین دنیای پرهیاهو سکوتم معجزه نمی کند،
من بازی با دستانم را از کودکی یاد گرفته ام و سال هاست گوش هایم خود را به خواب زده اند‌.
آری من عبور مبهم یک پروانه در حوالی جیرجیرک ها هستم‌.
امروز روز ما است!!
روزجهانی معلولان گرامی باد‌!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید