کافه کلمات چهار برگزار می شود:

چگونــــــــــه دانشمند به درد بخوری شــویـــــــم؟

ویژه دانش آموزها، ماماناشون، معلماشون، دوستاشون، همسایه هاشون و بقیـــــــــه

یک کارگاه آموزشی متفاوت، برای هرکسی که توی زندگی، غیر از کنکور و دانشــگاه چیزهای دیگری هم برایش مهم است.

سید مهدی سیدی | مؤلف و مدرس تفکر خلاق

سهیلا ملک محمدی | نویسنده و مروج علم

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ ساعت ۱۵ تا ۱۷
ثبت نام و هماهنگی حضور: ۰۹۲۲۷۳۵۷۲۳۷
تلگرام: s_physic@
کاشان، خیابان ۲۲بهمن، کاوشکده علوم و فنون

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید