| سید مهدی سیدی |

 

هر نویسنده ای در دل خود می پندارد که روزی بهترین کتاب دنیا را خواهد نوشت و از سوی دیگر هراسی غریب در دلش جا خشک کرده که این کار سخت است و هیچگاه لباس عمل بر تن خود نخواهد پوشید. این نکات شاید بتواند برای رفع این تردید ها کمک کند:

– کتاب بنویس از سر تکلیف، نه هوس؛ هرچند گاهی هوس های پاک هم می تواند تو را به تکلیف برساند.

– اگر حرف جدی و متفاوتی داری که حتما داری پس برای نوشتن، تکلیف داری.

– در نوشته هایت متمرکز شو، پیام یک خطی متنت را شناسایی کن و از پراکنده گویی جداً اجتناب کن.

– گاهی فضای رسمی خود را بشکن و از گارد و قیافه ای که تا پیش از این داشته ای خارج شو.

– باور کن می توانی کتاب بنویسی، پس از انتخاب نام آن، شروع کن. همین نام گذاری می تواند تو را برای همیشه به متولد کردن یک کتاب خوب، تحریک کند.

– پس اسم اولین کتابت از هم اکنون مشخص باشد.

– ضرورتاً به فکر تولید کتاب به شکل سنتی نباش، مدل های دیگری هم برای کتاب متصور است که می توانی آن را تجربه کنی، از کتاب الکترونیک گرفته تا کتاب صوتی. چه مدل های دیگری سراغ داری؟

– از روزی «یک صفحه» شروع کن. فرصتهای خالی و یا حتی مرده فراوانی داری که می تواند زمانی برای خلق متن باشد.

– گاهی فکرهای جالبی در ذهنت می چرخد، آن ها را شکار و روی کاغذ پیاده کن.

– مطمئن باش حرف های ارزشمند، مخاطب خود را پیدا خواهد کرد. پس حرف های قیمتی را پیدا کن.

– طوری بنویس که مخاطب منتظر مطالب بعدی و بعدی تو باشد، آرزو کند کاش می توانست همنشین تو شود.

– قصه پرداز قهاری باش. در مورد هر چیزی که می خواهی بنویسی، سعی کن قصه آن را پیدا کنی.

– گاهی تخیلاتت می تواند به کمک بشتابد. درباره سوژه ای که انتخاب کرده ای تخیل کن.

– گاهی شکست بخور، اما نشکن. شکست برایت مقدمه پیشرفت باشد نه سبب ناامیدی.

– هنر ثبت و ذخیره داشته باش. حق نداری هیچ کدام از یادداشت هایت را گم کنی.

– هرگز بدون قلم و کاغذ از خانه بیرون نرو.

– مواد خام کتابت را از سوژه ها، جمله ها، وحتی نگاه های دیگران پیدا کن.

– گاهی بعضی اشیا را دور نینداز. نگاهش کن، با آن حرف بزن و حتی با آن بازی کن و از عمقش سر در بیار.

– تو نویسنده ای پس باید آماده عملیات چریکی باشی. شب و روز برایت فرقی نکند.

– همیشه یک چراغ قوه کنار تخت خوابت داشته باش. حتما دلیلش را می دانی.

– مطالبت را بی رحمانه ویرایش کن. هرچه بیشتر در ویراستاری مطلبت سخت گیر باشی کمتر از دست ویراستار نهایی کار دلخور خواهی شد.

– گاهی کار را کنار بگذار و بعد از مدتی دوباره به سراغش برو.

– مخاطب فضای مجازی را بیش از حد جدی نگیر. به بادی می آید و به فریادی می رود. مخاطب کتاب، اصیل ترین نوع مخاطب هاست.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید