| سید مهدی سیدی |

 اگر یک بسته پر از سؤال برایتان ارسال می شد چه می کردید؟ آن هم سؤالات ذهنی دانش آموزان که خودشان روی برگه هایی نوشته و برای شما ارسال کرده اند:

ماجرا از آنجا شروع شد که در اولین جلسه سخنرانی در جمع دانش آموزان «مدرسه شهدای مخملبافی کاشان» (متوسطه اول) به آنان گفتم:

همه می خواهند خوشبخت شوند و هیچکسی نیست که نتواند خوشبخت شود؛ اما مطمئنا خیلی ها به این هدف نمی رسند و این در حالی است که موفقیت، فقط یک جاده دارد و آن «خودشناسی» است. هرکسی می خواهد خوشبخت شود، باید خودش را بشناسد و دریغ و افسوس که خودمان را از همه چیزهای دیگر کمتر می شناسیم، اصلا خودمان برای خودمان غریبه ترین آدمیم.

با همین مبنا، از دانش آموزان خواستم برای خودشناسی، سؤالات ذهنی شان را کشف کنند و هرکدام پنج سؤال مهم زندگی شان را روی کاغذی نوشته و تحویل دهند. به همت اولیاء مدرسه، این کار انجام شد و حالا تقریبا یک محموله پر از سؤال برایم ارسال شده است.

۲۶۹ نفر از دانش آموزان، اعتماد کرده و سؤالات مکتوبشان را ارسال کرده اند؛ جمعا ۱۳۴۵ سؤال!

حالا با یک گنجینه مهم روبرو هستیم؛ دنیایی از سؤالات سخت، متنوع و مهم از طرف دانش آموزان دختر، که بدون رودربایستی و البته بدون اسم برای من نوشته اند.

عجالتا همه این سؤالات را در هفت طبقه، تقسیم بندی کرده؛ تکراری ها را حذف کرده و به ۱۷۴ سؤال رسیده ام.

اما فعلا ترجیح می دهم بیشتر از این چیزی نگویم و در سکوت فکر کنم.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید