| سید مهدی سیدی | 

خیلی از ما به دنبال تحول می گردیم؛ دنبال یک راه نجات، دنبال یک آغاز. از مسیر پیموده خسته ایم و برای روزهای آینده زندگی، هیچ روزن امیدی نمی بینیم. سخنرانی های زیادی گوش کرده و جلسات زیادی را چشیده ایم. در اوراق و اوقات و اصوات زیادی پرسه زده ایم و فرمول های بسیاری را تجربه کرده ایم؛ اما این همه دوا، چند روز بیشتر افاقه نکرده است.

بد نیست یکبار هم که شده پیش خدا برویم و از او بپرسیم که باید از کجا آغازید؟ آنگاه است که خدای عزیز و حکیم، صریح ترین و سریع ترین جواب را به ما ارائه می کند:

قُل إنَّما أَعِظُکُم بِواحِدَه أَن تَقُوموا لله مَثْنَی و فُرَادَی

 از اینجای متن را با قلم و بیان عارف و سالک الی الله، امام خمینی (ره) بخوانیم:

خداوند تعالی‏ ‏می فرماید که به مردم ابلاغ کن که من شما را به یک چیز دعوت‏ ‏می کنم، موعظه به یک چیز. واعظ خدا؛ واسطه رسول اکرم؛ و‏ ‏ملت ـ هم ملتها ـ طرف موعظه، که قهراً ماها هم‏ ‏هستیم. این یک موعظه باید سرآمد تمام‏ ‏موعظه هایی باشد که خدای تبارک و تعالی فرموده است… این یک موعظه این است که ‏‏«أَن تَقوموا لله»‏‏ قیام کنید و نهضت کنید برای خدا.

اهل معرفت می گویند‏ ‏که اول منزل سلوک، «یَقظه» است؛ یعنی «بیداری»

ماها که برای سُکْرِ طبیعت بیهوش هستیم؛ در خواب غفلت‏ ‏هستیم؛ و چشم و گوشمان همه اش متوجه به عالم طبیعت است.‏ ‏موعظۀ خدا، این است که بیدار بشوید از این غفلت و از این خوابی‏ ‏که سنگین است. خوابی است که طبیعت غلبه کرده است بر ما و ما‏ ‏را خواب کرده است. اول قدم این است که ما بیدار بشویم و توجه‏ ‏کنیم به اینکه عالم طبیعت چی هست؛ و ما در عالم طبیعت به کجا‏ ‏می رویم؟ در سیر هستیم همه، این سیر به کجا منتهی می شود؟ این‏ ‏اول قدمی است که برای کسانی که سلوک «الی الله » می کنند. اول‏ ‏قدم این است که بیدار بشوند؛ غفلت را کنار بگذارند؛ توجه به‏ ‏معنویات بکنند؛ این یک راه طولانی‏ ‏است که ما در اوایلش واقع هستیم؛ و باید سیر بکنیم، و تا آخر‏ ‏سیر بکنیم. اگر در حال غفلت ما را سیر دادند و ما بیدار نشدیم تا‏ ‏وقتی که از عالم طبیعت بیرون رفتیم، ما سعادتمند نیستیم.‏

باید مجاهده کنیم برای خدا، قیام کنیم برای خدا، و‏ ‏در همۀ ابعادی که هستیم و داریم به تکلیف خودمان، به‏ ‏تکلیف هایی که خدای تبارک و تعالی به وسیلۀ انبیا برای ما بیان‏ ‏فرموده است عمل بکنیم، راه مستقیم را طی بکنیم، منتهی‏ ‏می شویم به سعادت.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید