| سید مهدی سیدی | 

هرچه که ذهن خود را می کاود چیزی برای جنگیدن نمی یابد، احساسش به هیچ چیز جذابی دلبسته نیست و قلبش چون کویری خشک و ترک خورده، تهی از بذرهای آینده است. نه از پدر و مادر بارانی می بارد؛ نه سیما و صدا و روزنامه دانه ای می افشاند و نه حتی مدرسه و جامعه از عهده باغبانی نهال های تازه رُسته بر می آید.

جماعتی از این نسل خالی از آرزوست، رؤیا ندارد، خواب نمی بیند و با هیچ چیز به هیجان نمی آید؛ پس آینده برایش هیچ تفاوتی از گذشته ندارد. برای او فقط «الان» مهم است. «در لحظه بودن» برای او یک دین و آیین است. می خواهد همین حالا لذتش را دوچندان کند. از سختی فراری است. باید راحت و رها باشد. پس هیچ چیزی را برای فردا و فرداها باقی نمی گذارد. مثل تاجر دمدمی مزاج و قماربازی که جیب هایش گشاد و سوراخ است.

این حکایت سرد و زمستانی بخشی از نسل امروز است: یک نسل بی آرزو؛ و کسی که آرزو ندارد، فردا ندارد. کسی که فردا ندارد، برنامه ندارد. کسی که برنامه ندارد صبر ندارد. کسی که صبر ندارد اهل مقاومت و پایداری نیست و کسی که استقامت نمی کند همیشه همرنگ جماعت و مقلد باقی می ماند. همرنگ جماعت‌ها هرگز انقلابی نخواهند بود، جهاد برایشان بی معناست و هیچ حرکت سازنده ای از آنان انتظار نخواهد رفت. آن ها فقط دهان های گشادی خواهند بود که می بلعند!

پس برای سازندگی و تعالی یک نسل باید رفت سراغ کشتزار آرزوها. آرزو قرض دادنی نیست، آرزو کاشتنی است. هرکس بتواند حتی یک آرزو در دل نوجوان ایرانی بکارد به آینده خدمت کرده است.

به نظر می‌رسد سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» همین کار را کرده است. او می تواند نوجوان ایرانی را بر بال خیال و اراده بنشاند و در مسیر جهاد و مبارزه، حتی او را تا مرزهای اسرائیل پیش ببرد. او را به آزمایش های پیچیده علمی وا دارد تا هواپیما بسازد، مدافع حرم باشد، با گروه های جاسوسی مبارزه کند، از یوز ایرانی حمایت کند و حتی از بزرگترهای شهر و آبادی خود شجاع تر و بصیرتر باشد.

دانش آموزانی که از پای این فیلم بلند می شوند حتما نبض شان تندتر می زند و برای آینده زندگی آرزوهای بزرگتر و اراده های محکم تری پیدا می کنند. تماشاگران این فیلم حتما راه های جدیدی پیش روی خود می یابند و حرارت انرژی بخش صحنه های آن را برای مدت ها در دلشان احساس می کنند. هرکس دلسوز این نسل است مروج این فیلم باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید