| سید مهدی سیدی |

خانواده اصلی ترین نهاد تربیتی است؛ این خانواده است که نسل های بعدی را در دامان خود می پرود؛ تربیت در خانواده باید به صورت متوازن به همه مسائل و نیازهای نسل آینده پاسخ دهد؛ اعم از مسائل اخلاقی، دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ یکی از ابعاد مهم و البته مغفول واقع شده تربیتی در محیط خانواده «تربیت اقتصادی» است.

پس می توان از منظر تربیتی فرهنگی به آموزش مسائل و رویکردهای اقتصادی در خانواده نگاه کرد. در این نوع تربیت هم باید نگاه های اقتصادی خانواده اصلاح شود و هم مهارت های ویژه برای جامعه امروز به فرزندان آموخته شود.

در قالب سلسله برنامه های گفتگو محور از طریق شبکه تلویزیونی ایران کالا، تلاش کرده ایم به مباحث عمده و اصلی تربیت اقتصادی فرزندان بپردازیم و با ذکر مثال و توصیف های ساده به کمک پدران و مادران بشتابیم تا در حوزه تربیت اقتصادی فرزندان موفق تر باشند.

جلسه اول | ۱۹ – ۱۱ – ۹۸ | از بحران شغل تا بحران کار؛ تقویت روحیه کارآفرینی در خانواده | مشاهده فیلم

جلسه دوم | ۲۶ – ۱۱ – ۹۸ | تربیت اقتصادی در خانواده؛ تقویت روحیه کارآفرینی؛ عوامل معنوی بهره وری | مشاهده فیلم

جلسه سوم | ۳ – ۱۲ – ۹۸ | تربیت اقتصادی در خانواده؛ سه راه حل برای ایجاد فضای اقتصادی در خانواده | مشاهده فیلم

جلسه چهارم | ۱۰ – ۱۲ – ۹۸ | رویکردها و راه حل های تقویت فرهنگ کار فرزندان | مشاهده فیلم

جلسه پنجم | ۱۷ – ۱۲ – ۹۸ | دو رویکرد برای آشناسازی فرزندان با بودجه خانواده | مشاهده فیلم

جلسه ششم | ۲۳ – ۱- ۹۹ | اصلاح الگوی مصرف؛ چسبندگی مصرف در خانواده | مشاهده فیلم

جلسه هفتم | ۳۰ – ۱- ۹۹ | بودجه خانوار در ایران؛ تحلیل آمار بانک مرکزی | مشاهده فیلم

جلسه هشتم | ۶ – ۲ – ۹۹ | مدیریت مصرف در خانواده؛ کنترل شرایط در بحران ها  | مشاهده فیلم

جلسه نهم | ۱۳ – ۲ – ۹۹ | آینده شغلی فرزندان؛ شغل ها در حال مردن و تولد هستند | مشاهده فیلم

جلسه دهم | ۲۰ – ۲- ۹۹ | آینده شغلی فرزندان؛ تغییرات شغلی را بفهمیم و به رسمیت بشناسیم | مشاهده فیلم

جلسه یازدهم | ۱۰ – ۳ – ۹۹ | آینده شغلی فرزندان؛ نقش مادران در تربیت اقتصادی | مشاهده فیلم

جلسه دوازدهم | ۱۷ – ۳ – ۹۹ | آینده شغلی فرزندان؛ آموزش مهارت مدیریتی به فرزندان | مشاهده فیلم

جلسه سیزدهم | ۲۴- ۳ – ۹۹ | نقش مادران در تربیت اقتصادی – حمایت از تجربیات خانگی| مشاهده فیلم

جلسه چهاردهم | ۳۱- ۳ – ۹۹ | نقش مادران در تربیت اقتصادی – مرور مباحث قبلی | مشاهده فیلم

جلسه پانزدهم | ۷- ۴- ۹۹ | تربیت اقتصادی در خانواده – افزایش تاب آوری فرزندان | مشاهده فیلم

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید