معنای زندگی (صوت)

| سید مهدی سیدی | معنای زندگی چیست؟ همه ما شاید در طول عمر خود، بارها و بارها با این سؤال کلنجار می رویم و در بسیاری از مواقع پاسخ روشنی برای آن نمی یابیم؛...

کارگاه های نویسندگی

مدرسه نویسندگی کلمات برگزار می‌کند: کارگاه‌های آموزش مجازی نویسندگی با تدریس: سید مهدی سیدی عناوین کارگاه‌ها: کارگاه نویسندگی خلاق کارگاه کتاب نویسی کارگاه پیوند نویسندگی و تربیت فرزند کارگاه نوشتن زندگینامه

تربیت اقتصادی فرزندان (فیلم)

| سید مهدی سیدی | خانواده اصلی ترین نهاد تربیتی است؛ این خانواده است که نسل های بعدی را در دامان خود می پرود؛ تربیت در خانواده باید به صورت متوازن به همه مسائل و...

شرح صوتی بر نامه امام علی (ع) به امام حسن (ع)

| سید مهدی سیدی | شرح صوتی بر نامه 31 نهج البلاغه؛ نامه امام علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) | قطعاتی از سلسله سخنرانی های ایراد شده در هیأت دعای ندبه بنی الزهراء...

خرید کتاب «با سواد باشیم»

|سید مهدی سیدی | در مقدمه کتاب «با سواد باشیم»، نوشته ام: بعید است به این گزاره اعتراض کنید: بشر در هر دوره زمانی و مکانی، نیاز به آموزش‌های تکامل‌یافته‌ای دارد که بتواند زندگی بهتری را...

مطالب پیشنهادی