شما هم تست بدهید

| سید مهدی سیدی |  تصویری که از یک معتاد داریم؛ مردی است چروکیده، غمگین، چرکین و خمار که شب ها کنار جوی آب خیابان، روی کارتن می خوابد. اما در دنیای معاصر، مفاهیم و...

نذر ثانیه های التهاب

| سید مهدی سیدی | دیدی وقتی که چشم به راهی، ثانیه هایت جان می گیرد، جانت می تپد و قلبت تندتر می نوازد. وقتی که چشم به راهی خون گرمت می خواهد رگهای سرخت...

هزار و 345 سؤالی که دانش آموزان پرسیده اند

| سید مهدی سیدی |  اگر یک بسته پر از سؤال برایتان ارسال می شد چه می کردید؟ آن هم سؤالات ذهنی دانش آموزان که خودشان روی برگه هایی نوشته و برای شما ارسال کرده...

بیست و هشت اشتباه نویسندگان

| سید مهدی سیدی |  «جودی دِلتون» تازه در سن 39 سالگی نویسندگی را شروع کرده است؛ آن هم در شرایطی که چهار فرزند دارد و از شوهرش جدا شده است. او ناچار می شود...

نامه هایی به معشوقه از پاریس

| سید مهدی سیدی |  «از دوری تان هم هرچه بگوییم، انگار آب در هاون کوفته ایم. غروب ها، شبابِ نسوان و رجال، در شوارع و بساتین می نشینند به نوشانوش و بگو و بخند...

آیا شده که دست و پایتان را جا بگذارید؟

| سید مهدی سیدی | شما را نمی دانم؛ اما من گیرم؛ گیرِ دلبستگی های ریز و وابستگی های درشت؛ گیرِ هرآنچه که با ضمیر مالکیت تمام می شود: ماشینم، عینکم، موبایلم، لباسم، تیپ و...

«زایو»، کتابی که با آن به آینده سفر می کنید

| سید مهدی سیدی |  اگر عادت کنیم گاهی به «آینده» بیندیشیم و یا حتی برای آن «خیال پردازی» کنیم، حتما در ساخت و ساز زندگی، کارهای متفاوت تری انجام می دهیم و احتمالا آینده...

مبادا که از سوزمان کاسته و بر سودمان افزوده شود

| سید مهدی سیدی |  شاید شگفت ترین تغییر عالم، آن باشد که پیامبر دل ها، توانست بادیه نشینان عاشقِ شراب و زن و شمشیر و جنگ را فقط با بیست و چند سال هدایتگری،...

درسنامه ای برای سیل ایران

| سید مهدی سیدی | سیل اخیر در هزاره سوم نشان داد انسان ضعیف است. آنچیزی را که بلایای طبیعی می خوانیم - نظیر سیل و طوفان و زلزله و آتشفشان - پیام...

امام جماعت ها اینجوری باشند

| سید مهدی سیدی | معتقدم امام جماعت مسجد اگر فقط چند ویڑگی ساده داشته باشد، مردم دورش را می گیرند و نمازگزاران مسجدش، بسیار می شوند: نخست آنکه منضبط باشد، هرشب پیشتر از نمازگزاران، خودش...

محبوب‌ترین ‌ها