دعوت برای برگزاری دوره، کارگاه و سخنرانی

من (یعنی سید مهدی سیدی) به اتفاق گروهی از همکاران، آمادگی داریم که برای برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی، ارائه مشاوره حضوری یا تلفنی اقدام کنیم. در صورتی که تمایل به استفاده از این خدمات دارید می توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید تا پس از بررسی، نتیجه در اسرع وقت به شما اعلام گردد.