سفارش پروژه

مجموعه ای از افراد توانمند در حوزه های فرهنگی، دینی و رسانه ای با پایگاه کلمات همکاری می کنند که هرکدام در حوزه تخصص خود قابلیت های قابل اعتمادی دارند. ممکن است شما تمایل داشته باشید از ظرفیت این گروه برای پروژه های پیشنهادی خود استفاده کنید. در این صورت فرم زیر را تکمیل فرمایید تا پس از بررسی و در اسرع وقت نتیجه به شما اعلام گردد.