بعد از نماز جمعه دیدار تازه کرده بودیم و گفته بود که پدرخانمش از پاریس آمده و برای فردا خیلی سرشلوغ است و مهمان هم دارد. با این وجود وقت خالی کرد و برای ملاقات آمد. صحبت هایمان که تمام شد، آمدیم بیرون. حدود دو ساعتی هر دوتایمان تند تند حرف زده بودیم. خیلی وقت بود همدیگر را ندیده بودیم و حرف زیاد داشتیم برای یکدیگر. صحبت ها را علی تمام کرد:
انشالله همه این کارها و برنامه ها که گفتیم برای «ایمام زَمَن» باشه وگرنه هیچ نمی ارزه.
در مسیر سرم پایین بود و فکرم درگیر. درگیر صحبت هایش، کارهایش، برنامه های تمیز و قشنگش. عرض خیابان را رد کردیم و من به موقع تغییر جهت نمی دادم و چپ و راست می زدم. علی گفت: حسین کجایی؟ چرا اینور و اونور میری؟ مسیر اینطرفیه. ماشین رو جلو کلیسا پارک کرده بود. سوار پژوی غول پیکرش شدیم و استارت زد و چند ثانیه بعد صدای مداحی به زبان فارسی داخل ماشین پیچید. قبلا گفته بود تنها انگیزه اش برای فارسی یادگرفتن فهمیدن صحبت های «ره بر» است. «ره بر» را با یک سکته ای در میانه تلفظ می کرد و من یاد سبک نوشتاری رضا امیرخانی می افتادم. «ره بر»: کسی که راه می برد. گفته بود با اینکه بعضا هیچی نمی فهمد دو سه بار سخنرانی های «ره بر» را گوش می دهد. تعجب من را که دید، گفت یک گروهی ایجاد کرده ایم که سخنرانی های «ره بر» و حاج قاسم و … را زیرنویس فرانسوی می کنیم، پخش می کنیم شان. موبایلش را به مانیتور خودرو وصل کرد و یکی از سخنرانی های حاج قاسم را پخش کرد و گفت:
روزی نیست که این فیلم رو سه چهار بار نبینم. با هم کلیپی که تهیه کرده بودند را تا انتها دیدیم و ریزریز گریه کردیم. من گریه می کردم به حال خودم. علی گریه می کرد برای حاج قاسم. من گریه می کردم برای اینکه بابا تو این محیط لامصب (همان لامذهب!) شماها دارید کجا سیر می کنید و چقدر جلوئید.
علی که خبر شهادت حاج قاسم را صبح آن روز کذایی اولین بار از او خبردار شده بودم، گریه می کرد برای حرف های حاجی.
چند سال پیش که عازم اروپا بودم، عزیزی بهم گفت که مبادا عجب و غرور برت داره که اونها چقدر گمراهند و… اونها امام حسین و حضرت زینب و خیلی های دیگه رو نداشته اند. مواظب باش عجب برت نداره.

خدایا تو شاهدی که بارها با افرادی در اینجا روبرو شده ام که خردی و کوچکی، کمترین حسی بوده که در مواجهه با آنها داشته ام. صفا و بزرگی روح شان عُجب که هیچ، بدجور خاکم کرده است و اشکم را در آورده …

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید