| سید مهدی سیدی|

برای چه آفریده شده ای؟ مأموریت تو در زندگی چیست؟ آیا فهرست مأموریت های خودت را آماده کرده ای؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید